ภาครัฐผนึกเอกชน ชงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผลักดันมาตรฐานเกษตรไทยสู่ระดับสากล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และคอมเอ็กซ์โพเซียมประเทศฝรั่งเศสเดินหน้าจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7–9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีและริมทะเลสาบ เมืองทองธานี พร้อมเสริมทัพเชิญ ม.เกษตรศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนงานขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการทำเกษตรอัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยสู่ระดับสากล

เกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่จะเป็นเกษตร 4.0 ได้ จะต้องมีการบูรณาการ ทำเกษตรที่เรียกว่า อัจฉริยะ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด ยกระดับมูลค่าสินค้าให้เป็นมาตรฐานในขณะเดียวกันต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถ้าทำอย่างนี้ได้จะสามารถเป็นเกษตรที่มีความมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของทางรัฐบาล ซึ่งงาน SIMA ASEAN Thailand ได้ตอบโจทย์ในการใช้นวัตกรรมทางการเกษตรอย่างครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและเพิ่มศักยภาพให้เกษตกรและผู้ประกอบการไทยและอาเซียน มีโอกาสได้เรียนรู้นวัตกรรมที่สามารถยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเกษตรของอาเซียนให้ทัดเทียมระดับสากล
               
อนึ่ง SIMA ASEAN Thailand จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท   คอมเอ็กซ์โพเซียม และ แอ็คซิมา จากประเทศฝรั่งเศส โดยมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ภายในงานจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักร และอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิภาคอาเซียนไว้อย่างครบครันรวมทั้งเป็นเวทีสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพในการทำธุรกิจเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com