ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดงานแสดง เครื่องมือการแพทย์ อาเซียน 2561

นิทรรศการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของโลก เป็นงานที่จะจัดแสดงผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 บริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์นานาชาติ ผู้ผลิต นักวิชาการ นักวิจัยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์ โดยจะเปิดโอกาสให้นักธุรกิจใหม่ๆ ได้พบปะกัน สังสรรค์กัน รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายแหล่งตลาดใหม่สำหรับธุรกิจในระหว่างช่วงพิธีเปิดงาน MDA 2561 พร้อมทั้งได้ลองสัมผัสกับนวัตกรรมล่าสุด

เนื่องด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นตลาดเกิดใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์  ดังนั้นประเทศไทยจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมสำหรับการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด ในปี 2558  การนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8  และการส่งออกอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5  สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่มั่นคงด้านการแพทย์ของไทย  ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการเติบโตของตลาดนี้ คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทางการแพทย์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในประเทศไทย และความพยายามของรัฐบาลที่จะรักษาระดับการแพทย์ไทยให้อยู่ในระดับสากล

มร. ลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไปของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า  "อิมแพ็ค มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดให้เป็นเวทีทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยี การบริการและอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพทั่วไป  ภายใต้แนวคิด" การสร้างอนาคตด้านการแพทย์"  ภายในงานจะมีการจัดประชุมเชิงวิชาการผ่าน MDA Congress นำเสนอหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องทางการแพทย์ (CME) หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับสำหรับการฝึกผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ  โดยสมาคมรังสีวิทยาแห่งประเทศไทย ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ปัจจุบัน โครงการนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานการแพทย์ต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย  และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์