งานแสดงระบบโลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งอาเซียน 2018

งานแสดงระบบโลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งอาเซียน 2018 จัดขึ้นโดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียน ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับงานดังกล่าวเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อการเจรจาเชื่อมต่อทางธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยกัน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและเกี่ยวข้องในธุรกิจการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ดังนั้นงานนี้จึงเป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและทำให้เกิดการเจรจาซื้อขายของผู้ประกอบการในแวดวงระบบจัดการโลจิสติกส์  บนพื้นที่การจัดแสดงงานกว่า 5,000 ตารางเมตร เพื่อโชว์ศักยภาพของธุรกิจของผู้ประกอบการต่างๆ อีกด้วย

งานแสดงระบบโลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งอาเซียน 2018 มาพร้อมกับการจัดการแสดงสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ทั้งจากประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ที่เดินทางเข้ามาร่วมงาน เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของธุรกิจตนเองให้เกิดการซื้อขายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันงานดังกล่าวยังช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจรจาทางธุรกิจโดยตรงกับผู้ประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการขยายตลาดและสร้างการรับรู้ในการดำเนินธุรกิจให้มากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ในงานยังมีการนำเสนอเทรนด์ที่น่าสนใจและมาแรงในเรื่องของระบบบริการจัดการโลจิสติกส์ อุปกรณ์การควบคุมต่างๆ เครื่องยนต์ขนส่ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม รถยกสินค้า อุปกรณ์ฟันเฟืองเครื่องจักร ส่วนประกอบของเครื่องมือ ระบบจีพีเอสที่ใช้ในการจัดการด้านการขนส่ง อุปกรณ์จัดเก็บสินค้า และสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร

ทั้งนี้ในงานดังกล่าวยังมีการจัดเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ในอาเซียน ซึ่งจะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านคำแนะนำด้านธุรกิจเชิงลึกจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจโดยตรงให้กับผู้ที่ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ ได้มองเห็นแนวโน้มในการพัฒนาธุรกิจของตนเอง

ผู้เข้าร่วมงานแสดงระบบโลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งอาเซียน 2018 นี้จะได้รับประโยชน์ในการเข้าชมงานอย่างมาก ทั้งความรู้ในเรื่องธุรกิจอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ รวมไปถึงสินค้าใหม่ๆ ที่จะช่วยต่อยอดการดำเนินธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต