Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

อิมแพ็คปันน้ำใจมอบรักสู่สังคมส่งต่อรอยยิ้ม ปันน้ำใจให้เยาวชน บ้านแม่ระอานอก จ.เชียงใหม่

นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการ “อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” โดยเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน รองเท้า และเครื่องใช้จำเป็นจากพนักงานอิมแพ็ค เพื่อส่งมอบต่อให้ เยาวชน ที่ขาดแคลน ณ ดอยสูง บ้านแม่ระอานอก ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ: The Candle Life ครั้งที่13” ในการนี้ นางสาวณัฐธภัสสร ยุทธนา (ที่ 3 จาก ขวา) ได้เป็นตัวแทนจากโครงการเข้ารับมอบสิ่งของ เพื่อนำไปส่งต่อให้เยาวชนบนดอย ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิมแพ็คที่พร้อมดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเหล่าอนาคตของชาติ ซึ่งจะเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมต่อไป

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

จินตนา พงษ์ภักดี     เอวิกานต์ บัวคง
ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร       สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 02-833-5061 โทร 02-833-5078
อีเมล jintanap@impact.co.th อีเมล awikanb@impact.co.th