Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

พิธีเปิด 3 งานแสดงสินค้าใหญ่แห่งปี พิมพ์ สกรีน แพ็คเกจจิ้ง

Print Tech 2020

คุณมินท์ธิตา นิธิกรกุลนันทน์ (คนที่ 1 จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท วันทูวัน ครีเอชั่น จำกัด ผู้จัดงาน พร้อมด้วยคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (คนกลาง) รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมทำพิธีเปิด 3 งานแสดงใหญ่แห่งปี พิมพ์ สกรีน แพ็คเกจจิ้ง อันประกอบด้วย 1. งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีการพิมพ์  แอลอีดี และอุปกรณ์งานป้ายโฆษณา ครั้งที่ 8  2. งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี จักรปัก พิมพ์สกรีน และสิ่งทอไทย ครั้งที่ 5 และ 3.งานแสดงสินค้าเทคโนโลยี งานพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ไทยครั้งที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมธุรกิจการพิมพ์ ด้วยนวัตกรรมระบบไฮเทคโนโลยี ภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการในด้านอุตสาหกรรมงานพิมพ์แบบครบวงจร และผู้ประกอบการ SME ที่มากที่สุดในประเทศไทยมาไว้ด้วยกัน มีผู้เข้าร่วมออกบูธจำนวนกว่า 200 บริษัทชั้นนำ บนพื้นที่จัดแสดงงาน 13,000 ตารางเมตร จัดแสดงงานตลอดทั้ง 4 วัน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ -   1 มีนาคม 2563 ณ อาคาร 8-10 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร.0-2833-5061 / 5076
จินตนา / จิราพร