Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

พิธีเปิดงาน “กาดกลางกรุง” มหกรรมสินค้าและบริการเด่นภาคเหนือ

คุณสุชาติ สินรัตน์ (คนกลาง) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย คุณประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำพิธีเปิดงาน “กาดกลางกรุง” มหกรรมสินค้า และบริการเด่นภาคเหนือ เพื่อสนับสนุนโอกาสการขยายช่องทางการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ 17 จังหวัดภาคเหนือ หลังประเทศคลายล็อค ชูไอเดียพัฒนาสินค้าและบริการ 4 กลุ่ม “นวัตกรรม-แฟชั่น-เกษตรอินทรีย์-เกษตรปลอดภัย-สินค้าสำหรับผู้สูงวัย” พบผู้ประกอบการกว่า 150 ร้านค้า จัดแสดงงานตลอดทั้ง 5 วัน ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 16 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร.0-2833-5061 / 5076
จินตนา / จิราพร