Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

พิธีเปิดงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563”

TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการประจำปี 2563 พร้อมทั้งแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับคณะกรรมการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในการนี้ นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด เฝ้ารับเสด็จพร้อมถวายมาลัยข้อพระกร ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร.0-2833-5061 / 5076
จินตนา / จิราพร