Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

ผู้ว่านนทบุรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ (กลางซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์ และประชาชนผู้ลงทะเบียน นนท์พร้อม เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 3,000 ราย ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยมี นายทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) นางสิรภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ร่วมให้การต้อนรับ อีกครั้งของการร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนคนไทยให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ซึ่งจะนำพาประเทศผ่านวิกฤตินี้ไปได้โดยเร็วที่สุด

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
สุภาพร  บุญขาว (หนิง) โทร.0-2833-5062 / 099-4978346