Media Download > Press Releases

Press Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th


อิมแพ็ค เผยยอดการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน คาดสิ้นปีนี้ประหยัดค่าไฟได้เกินกว่า 13 ล้านบาท

Published : 2012-09-22

(สิงหาคม 2555) อิมแพ็ค เผยผลสำเร็จการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ช่วง 6 เดือนแรกของปีประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 10 ล้านบาท ถือเป็นความสำเร็จเกินคาดและจากแนวโน้มดังกล่าว คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ ทางศูนย์ฯ จะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้เกินกว่าเป้าหมายเดิมรวมกว่า 13 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน หรือ ไอเอสโอ 50001 ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้วางแผนงานและบังคับใช้อย่างดีต่อเนื่องเป็นปีที่สองนั่นเอง

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยว่า ปีนี้นับเป็นปีที่สองที่อิมแพ็คผ่านการรับรองการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน หรือ ไอเอสโอ 50001 ซึ่งตรวจประเมินโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) สถาบันอิสระซึ่งอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยการผ่านการรับรองอย่างต่อเนื่องนี้ เป็นผลมาจากทางศูนย์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายประหยัดพลังงาน รวมถึงการนำมาตรการต่างๆ ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ภายในศูนย์ฯ มีอาคารที่ได้รับการรองรับมาตราฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน 3 อาคาร ได้แก่อาคารชาเลนเจอร์ (พื้นที่ 60,000 ตร.ม.), อาคารศูนย์การแสดงสินค้า อาคาร 1-8 (พื้นที่ 47,000 ตร.ม.) และอาคารอารีน่า (พื้นที่ 4,000 ตร.ม.) โดยจากสถิติในช่วง 6 เดือนแรกของปี มีการลดใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องทุกอาคาร สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 10,003,772 บาท โดย ในเดือนมิถุนายน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทั้งสามอาคาร ลดลงอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ 1.5 กิโลวัตต์อาวร์ต่อตารางเมตร ซึ่งนับว่าต่ำกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 0.22 กิโลวัตต์อาวร์ต่อตารางเมตร จากสถิติดังกล่าว ทำให้คาดการณ์ได้ว่าภายในสิ้นปีนี้ทางศูนย์ฯ จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้เกินกว่า 13 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งทางศูนย์ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้อยู่ที่ 8 ล้านบาท

สำหรับการรณรงค์ลดใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและการประชุมนั้น ทางอิมแพ็ค ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยหนึ่งมาตรการสำคัญคือการลดระยะเวลาการใช้เครื่องชิลเล่อร์ปรับอากาศ ซึ่งในปัจจุบันอิมแพ็คมีเครื่องชิลเล่อร์อยู่ 12 เครื่องตามอาคารต่างๆ โดยมีการเปิดใช้เครื่องชิลเล่อร์ 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนการจัดงานทุกวัน ทั้งนี้ ได้มีมาตรการในการลดชั่วโมงการใช้งานดังกล่าว โดยลดเหลือ 2 ชั่วโมงล่วงหน้าในวันจัดงานวันที่สองและในวันถัดๆ ไป นอกจากนี้ ยังได้เปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัดไฟกว่า 500 หลอด และการติดตั้งมาตรวัดปริมาณการใช้ไฟเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นับเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้ผ่านการรับรองการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน หรือ ไอเอสโอ 50001 ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินครั้งล่าสุดจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินพบว่า ทางศูนย์ฯ มีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานตามมาตรฐานที่สรอ.กำหนดเป็นอย่างดี