Visitor > Event Calendar

Event Calendar
RetailEX ASEAN 2017
Date : 14 September 2017 - 16 September 2017
Time : 10:00-18:30 hrs.
Venue : Hall 4
Type : Exhibition Trade

RetailEX ASEAN 2017

รีเทลเอ็กซ์ อาเซียน – งานแสดงอุปกรณ์และนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จัดแสดงนิทรรศการสินค้าเพื่อมุ่งเน้นการเจรจาทางธุรกิจรวมไปถึงงานสัมมนาให้ความรู้ เพื่อยกระดับกลุ่มเจ้าของธุรกิจห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก ในภูมิภาคอาเซียนจัดร่วมกับงานอินเตอร์เน็ตรีเทลลิ่ง เอ็กซ์โป อาเซียน – งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นกลุ่มออนไลน์ อาทิเช่น ระบบชำระเงินออนไลน์ รับบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ ที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ รวมไปถึงอินเตอร์เน็ท ออฟ ติงส์ (IoT) เพื่อตอบสนองนโยบาย 4.0

Contact Event Organizer

Thai Retailers Association, IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.,
Clarion Events Pte Ltd
เอ็กซิบิชั่น โปรเจค
ติดต่อ: คุณวิว วู  
โทร. 0 2833 6336
มือถือ. 09 5950 9852
เว็บไซต์: www.retailexasean.com
อีเมล: yunfeiw@impact.co.th