Visitor > Event Calendar

Event Calendar
คอนเสิร์ตการกุศล "ศรัทธาเพื่อชีวิต"
Date : 20 January 2018 - 20 January 2018
Time : 19:00 hrs.
Venue : Arena
Type : Concert

คอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต

คณะนักศึกษาของแพทยสภาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 หรือ ปธพ.5 ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน จัดคอนเสิร์ตการกุศล โดยนำศิลปินวง “คาราบาว” ขึ้นจัดการแสดงเพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้แก่โรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลน ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลขนาดเล็กในชนบท จำนวน 39 แห่ง ทั่วประเทศ ด้วยพลังศรัทธาที่จะแบ่งปันและช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านการสาธารณสุข ซึ่งมีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่-น้อง เพื่อนร่วมชาติในถิ่นทุรกันดาร จึงเกิดเป็น โครงการคอนเสิร์ตการกุศล “ศรัทธาเพื่อชีวิต” จองบัตรได้ที่ Thaiticket Major ทุกสาขา Call Center 02-262-3456 หรือ www.thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,000 / 3,000 / 1,500 บาท

Contact Event Organizer
บริษัท วี อีเลฟเว่น จำกัด
จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
โทร. 0 2262 3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com
อีเมล: callcenter@thaiticketmajor.com