Visitor > Event Calendar

Event Calendar
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25
Date : 30 September 2020 - 11 October 2020
Time : 10:00-21:00 hrs.
Venue : Challenger 2
Type : Exhibition Public

BOOK EXPO THAILAND 2020

เมื่อ Covid รุกราน มาตราการการอ่านต้องเข้มข้น !! เตรียมพบกับงานมหกรรมหหนังสือระดับชาติครั้งที่ 25
มาร่วมกันสร้างสังคมอุดมความรู้ เติมพลังสมองไปพร้อมกับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25
ตื่นตาตื่นใจไปกับหนังสือทรงคุณค่าในราคาสุดพิเศษ จากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ร่วมสัมผัสวัตกรรมสื่อการศึกษารูปแบบใหม่ ๆ พร้อมทั้ง กิจกรรมสาระและบันเทิงอีกคับคั่ง

Contact Event Organizer
สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
โทร. 02-954-9560-4
เว็บไซต์: www.pubat.or.th
เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/bookthai
อีเมล: info@pubat.or.th