ครั้งแรกในไทยกับงาน “INTERMAT ASEAN 2017” มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างของอาเซียน

“INTERMAT ASEAN 2017” อีกหนึ่งงานคุณภาพที่เป็นเวทีกลางสำหรับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้นำอุตสาหกรรม ผู้รับเหมา วิศวกร บริษัทรับสร้างอาคารพาณิชย์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการอาคาร เจ้าของอาคาร หน่วยงานรัฐบาล สื่อมวลชน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมุ่งเน้นไปที่ 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจการขนย้ายดินและการรื้อถอน ธุรกิจงานโครงสร้างพื้นฐานสำหรับถนน เหมืองแร่ และงานฐานราก ธุรกิจระบบการยก การเคลื่อนย้าย และการขนส่ง ธุรกิจการก่อสร้างอาคารและการผลิตคอนกรีต และธุรกิจบริการก่อสร้าง

งาน “INTERMAT ASEAN 2017” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีและวัตกรรมล่าสุดในด้านการก่อสร้างจาก 300 บริษัทและแบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลก ที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 10,000 ราย ตลอดการจัดงานทั้ง 3 วัน

ขณะที่อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยอยู่ในช่วงขาขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทั้งประเทศ จากข้อมูลของสมาคมศูนย์การค้าไทยพบว่า มีการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกเพิ่มขึ้นจาก 18 ล้านตารางเมตร เป็น 21 ล้านตารางเมตร ภายในระยะเวลา 3 ปี คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนรวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท 

นายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “งาน INTERMAT ASEAN เป็นเวทีสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน และเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในธุรกิจอาคารและการก่อสร้างในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC”   

นายณัฐพร พรหมสุทธิ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานสมาพันธ์สมาคมการก่อสร้างแห่งอาเซียน กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นตลาดอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยโครงการก่อสร้างในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 3-3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่าสิงคโปร์ (1.8-2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) และมาเลเซีย (2.5-3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ)