งาน Asian Utility Week กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่กว่าเดิม

เมื่อปีที่ผ่านมา งาน Asian Utility Week ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจสาธารณูปโภค โดยมีผู้เข้าชมงานกว่า 2,300 ราย จาก 46 ประเทศทั่วโลก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 200 ท่าน และผู้ประกอบการและบริษัทใหญ่จากทั่วโลกกว่า 70 บริษัท มารวมตัวกันเพื่อเจรจาธุรกิจ แบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน

นอกเหนือจากโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจงานแล้ว Asian Utility Week 2017 ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณูปโภค ผู้กำหนดนโยบาย นักลงทุนที่มองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมมากกว่า  2,500 ท่าน ตลอดจนโอกาสที่จะได้รับแนวคิดใหม่ๆ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย

โดยตลอดทั้ง 2 วันของการจัดงาน ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้นำในภาคอุตสาหกรรม และมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Innovation Zone (การวิจัยและพัฒนา) Technical Zone (เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการชั้นนำ) Initiate Startup (ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านพลังงานอัจฉริยะ) และ Focus Groups เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สำคัญในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังสามารถเรียนรู้และอัพเดทนวัตกรรมและโซลูชั่นล่าสุดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจอีกด้วย

Asian Utility Week 2017 เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 3,000 ท่าน ในสาขาต่างๆ ในด้านกิจการสาธารณูปโภค และที่สำคัญคือ เป็นงานแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคสำหรับยุคดิจิตอลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย