Editor Talk

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้อนุมัติงบประมาณ 115 ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างสะพานทางเดินเชื่อมเพิ่มอีก 2 จุด ได้แก่ สะพานทางเดินเชื่อมระหว่างโรงแรม ไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค ผ่านอิมแพ็ค สปอร์ต คลับ ไปยังอาคารศูนย์แสดงสินค้า อาคาร 8 ระยะทางรวม 250 เมตร และสะพานทางเดินเชื่อมระหว่างคอสโม บาซาร์ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองทองธานี และอาคารแสดงสินค้า ระยะทางรวม 200 เมตร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้แล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย

จำนวนการจองพื้นที่สำหรับจัดงาน ทั้งลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ และผู้เข้าชมงานที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธุรกิจ เรามุ่งมั่นสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพราะหากลูกค้าพอใจในบริการของเรา พวกเขาก็จะกลับมาใช้บริการและเป็นลูกค้าประจำของเราในที่สุด ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการอิมแพ็คมาอย่างยาวนาน ได้แก่ แอมเวย์ เอสซีจี (ปูนซิเมนต์ไทย) และไทยประกันชีวิต ซึ่งจัดงานใหญ่ขององค์กรที่อิมแพ็คเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้เรายังรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อพัฒนาประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น คำชมเชยจากลูกค้าทำให้เราได้รับแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้กับทุกงาน

อิมแพ็คเป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมชั้นนำของไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ TIS 22300 เราดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้เพื่อรักษาชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเรา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพิจารณาเลือกสถานที่จัดงานของลูกค้า โดยในแต่ละปีมีการจัดงานที่อิมแพ็คประมาณ 1,000 งาน และดึงดูดผู้เข้าชมกว่า 10 ล้านคนจากทั่วโลก

ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เราจะเปลี่ยนชื่อของอาคารต่างๆ ภายในศูนย์ฯ โดยอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม อาคาร 4” และศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อาคาร 1-8 จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5-12”