อิมแพ็ค ยกระดับความปลอดภัยผู้เข้าร่วมงานด้วยมาตรฐาน มอก. 22300

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจเกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ โรคติดเชื้อ หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การก่อการร้าย การโจรกรรม อัคคีภัย เป็นต้น ถือเป็นเรื่องปกติในประเทศไทยที่ผู้จัดงานต้องวางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมและจัดเตรียมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในช่วงที่มีการจัดงาน

ที่อิมแพ็ค เราให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพันธมิตร เนื่องจากทุกคนมีความเสี่ยงร่วมกันเมื่อมีการจัดงาน เราได้ร่วมมือกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการจัดงานอีเว้นท์ โรงเรียน ธุรกิจ และประชาชนทั่วไป เพื่อนำเสนอระเบียบการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับสถานการณ์ความไม่มั่นคง

ฝ่ายปฏิบัติการของเราได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพนักงาน อาทิ พนักงานเก็บบัตรเข้างาน พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดูแลที่จอดรถ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและทักษะด้านความปลอดภัยให้กับพวกเขา นอกจากจะมีสถานีตำรวจตั้งอยู่ภายในศูนย์ฯ เพื่อช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยแล้ว เรายังสนับสนุนให้พนักงานและผู้เข้าชมงานรายงานสิ่งที่น่าสงสัยทางสายด่วน 5678 ที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมงอีกด้วย

เราภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก. 22300 (TIS 22300) ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอิมแพ็คในการยกระดับธุรกิจให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับสถานที่จัดแสดงงานที่มีชื่อเสียงรายอื่นๆ และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นสถานที่ที่สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ทุกขนาด ในแต่ละปี อิมแพ็คมียอดจัดงานประมาณ 1,000 งาน และดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 10 ล้านคนจากทั่วโลก ดังนั้นความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้การเข้าชมงานที่อิมแพ็คเป็นไปด้วยความราบรื่น และทำให้ผู้เข้าชมงานมั่นใจว่าพวกเขาได้รับความคุ้มครองจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ อิมแพ็คยังได้อัดงบลงทุนกว่า 7 ล้านบาทเพื่ออัพเกรดระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการติดตั้งอุปกรณ์แสงสว่าง รวมทั้งเพิ่มกล้องวงจรปิดอีก 512 ตัว และห้องควบคุมกล้องวงจรปิดภายในศูนย์ฯ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด การที่อิมแพ็คได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 22300 ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอิมแพ็คในตลาดต่างประเทศด้วยเช่นกัน