อิมแพ็ค เปลี่ยนชื่ออาคารจัดงาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่ออาคารพื้นที่จัดงานของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการเปลี่ยนแปลงชื่ออาคารใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น และกระตุ้นการใช้บริการสถานที่จัดงานของอิมแพ็ค

อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 พื้นที่รวม 60,000 ตารางเมตร ยังคงใช้ชื่อเดิม ซึ่งประกอบไปด้วยห้อง “รอยัล จูบิลี่ บอลรูม” ห้องบอลรูมที่สวยงามหรูหราและปราศจากเสากั้นกลาง และห้องจัดงานขนาดเล็กภายใต้ชื่อ “จูปิเตอร์” จำนวน 16 ห้องที่สามารถเปิดผนังกั้นเพื่อเชื่อมต่อห้องให้มีพื้นที่มากขึ้น หรือปิดผนังกั้น ตามความต้องการในการจัดงาน ด้านอาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ที่อยู่ติดกับอาคารชาเลนเจอร์ 3 จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, อาคาร 4”

สำหรับศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อาคาร 1-8 ซึ่งมีพื้นที่ที่สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมรวม 47,000 ตารางเมตร จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, อาคาร 5 -12” ส่วนอาคารอิมแพ็ค อารีน่า ยังคงใช้ชื่อเดิม