ผู้จัดการทั่วไปของอิมแพ็ค เผยมุมมองต่อธุรกิจไมซ์

แนวโน้มอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในอนาคตคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ยอดนิยมสำหรับบริษัทหลายแห่งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แม้จะมีการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากความต้องการของจีนที่ถดถอยลง แต่อุตสาหกรรมไมซ์จะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2019 ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากประเทศจีนที่เดินทางมายังประเทศไทยอาจมีจำนวนลดลง เนื่องจากการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง ในทางกลับกัน ประเทศอินเดียกำลังกลายเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จากอินเดียที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นตลาดสำคัญสำหรับประเทศไทย

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยของเสียจำนวนมาก ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเรียกร้องให้มีการรับรู้และการลงมือปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมไมซ์ ยังคงเป็นจุดสนใจหลักสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจไมซ์ทั้งหมด สำหรับสถานที่ขนาดใหญ่ หนึ่งในต้นทุนการดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดคือพลังงาน เราจึงได้ทำการติดตั้งเทคโนโลยีไฟ LED ภายในอาคารทั้งหมด เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้อย่างยั่งยืน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อุตสาหกรรมไมซ์มีแนวโน้มในการนำหลักเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช้มากขึ้น เพื่อให้มีความสอดคล้องและตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลที่กำลังเติบโต และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพการจราจร ความพร้อมใช้งานของที่จอดรถ เส้นทางไปยังสถานที่จัดงานบน Google Maps รวมถึงโปรโมชั่นและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ฯ อิมแพ็ค นอกจากนี้เรายังได้ติดตั้งจอ LED สำหรับแสดงข้อมูลเพิ่มเติมรอบสถานที่ของเราอีกด้วย ทั้งหมดนี้คือความพยายามของเราในการยกระดับประสบการณ์ของผู้มาเยือน