ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี คุ้มเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 อิมแพ็คมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้บริการ รวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน พร้อมตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ภายใต้มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก. 22300 (TIS 22300) ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด

สำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีรายละเอียดดังนี้

  1. เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการลูกค้า ณ ทางเข้าอาคารหลัก ห้องประชุมย่อย รวมถึงห้องน้ำ และพื้นที่ส่วนกล
  2. คัดกรองอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องเทอร์มัลสแกน (Thermal-Scanner) และอุปกรณ์เทอร์มัลสแกน (Thermal-Gun)
  3. ยกระดับมาตรการด้านสุขอนามัย การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อสำหรับอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก และพื้นที่ส่วนกลาง
  4. แจกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 บริเวณทางเข้าอาคารหลัก
  5. จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการ ณ จุดคัดกรอง
  6. ประสานทีมแพทย์และพยาบาลจากสถาบันบำราศนราดูร เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางการแพทย์
  7. จัดเตรียมการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน และห้องสำหรับการคัดแยกผู้ป่วย
  8. จัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ เพื่อการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
  9. อัปเดตข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง
  10. ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภายในองค์กรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยังคงเดินหน้าทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัย เราเชื่อว่าอุตสาหกรรมไมซ์จะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้และกลับมาแข็งแกร่งกว่าเคย