อิมแพ็ค ใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี เพื่อรักษาความสะอาดตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ ซึ่งอาจจะต้องรอไปจนถึงปี 2564 เราจึงต้องหมั่นดูแลตัวเองและระมัดระวังในการเลือกสถานที่ที่จะไปเยือนเป็นพิเศษ สถานที่สาธารณะหลายๆ แห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ สำนักงานของหน่วยงานรัฐ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และศูนย์จัดแสดงสินค้า ฯลฯ ต่างก็จัดซื้อหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวี (UVD Robots) เพื่อช่วยดูแลด้านสุขอนามัย หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคนี้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องทุกคนจากเชื้อไวรัสและทำความสะอาดพื้นที่ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค นอกเหนือจากการรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดแล้ว ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้จัดซื้อหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีจำนวน 2 ตัวเพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในห้องจัดประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางด้วย

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงการกลับมาเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งของศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประกาศคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 4 ให้กลุ่มกิจการและกิจกรรมธุรกิจศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเปิดบริการได้ แต่ยังต้องเข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากเป็นกิจการและกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก จึงต้องให้ความสำคัญเรื่องมาตรการรักษาระยะห่างและการควบคุมความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในพื้นที่ ควบคู่กับมาตรการดูแลสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

พร้อมกันนี้ยังได้นำนวัตกรรมสมัยใหม่มาดูแลความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับลูกค้า ผู้จัดงาน ผู้มาร่วมงานต่างๆ รวมถึงพนักงานของอิมแพ็คเอง โดยเลือกนวัตกรรมเครื่องฉายแสงยูวีฆ่าเชื้อแบบเคลื่อนที่ หรือ Germ Saber UVC Sterilizer ผลงานวิจัยร่วมของ สวทช. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ศูนย์ฯ

นอกจากนี้ยังได้เลือกใช้นวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัส หรือ MagikTuch อีกหนึ่งผลงานของ สวทช. มาใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัย ลดการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ถือเป็นความสมาร์ทที่มากกว่าความปลอดภัย ซึ่งอิมแพ็คได้นำมาอำนวยความสะดวกลูกค้า