Our Facilities and Services > Services > Article

Article

ขั้นตอนการจัดประชุมแบบมืออาชีพ

องค์กรส่วนใหญ่มักมีการทำงานแบบเป็นทีมและใช้การประชุมเป็นเครื่องมือเพื่อผลักดันแผนดำเนินงานไปสู่ความความสำเร็จ การประชุมขององค์กรมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน สิ่งที่ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องการย่อมเป็นประสิทธิภาพที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์อันน่าพึงใจออกมา ดังนั้น ผู้รับผิดชอบจัดงานจึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งด้วยการหาข้อมูลหรือขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการรับจัดงานประชุม โดยเราสามารถแบ่งขั้นตอนการจัดงานประชุมแบบมืออาชีพออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนการจัดประชุมแบบมืออาชีพ

1.วางแผนอย่างชัดเจน
การวางแผน คือ การจัดทำระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งใส่รายละเอียดทุกอย่างให้ชัดเจนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดสมาชิก การร่างวาระการประชุม ไปจนถึงการส่งหนังสือแจ้งกำหนดการประชุมให้ผู้เข้าร่วมทุกคน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการจัดเตรียมรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆที่ง่ายต่อการมองข้าม เช่น การจัดเตรียมเอกสารประกอบ จัดโต๊ะลงทะเบียน และสิ่งสำคัญที่สุด การจัดหาสถานที่ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงานและความผิดพลาดลง หลายบริษัทจึงเลือกที่จะใช้สถานที่จัดงานยอดนิยมที่สามารถมอบบริการรับจัดงานประชุมแบบมืออาชีพให้ได้ในเวลาเดียวกัน
บริการรับจัดประชุมเป็นบริการที่จะช่วยให้การจัดประชุมมีประสิทธิภาพและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันสถานที่จัดงานประชุมชื่อดังหลายแห่ง เช่น IMPACT Muang Thong Thani มักจะมีบริการรับจัดงานประชุมแบบครบวงจรควบคู่ด้วยเสมอ การเลือกใช้บริการรับจัดงานประชุมของสถานที่ที่มีชื่อเสียงเช่นนี้ นอกจากคุณจะได้ทำเลที่เหมาะสมสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทั้งหมดแล้ว ยังสามารถวางใจในฝีมือของทีมงานที่มีทั้งประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพได้อีกด้วย

2.ดำเนินการประชุม
ผู้เข้าร่วมทุกคนควรให้ความร่วมมือตามบทบาทของตนเพื่อรักษาบรรยากาศและทำให้การประชุมบรรลุผลสำเร็จตามวาระ ตลอดระยะเวลาการประชุมควรมีการกล่าวย้ำถึงเป้าหมายให้ชัดเจนและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ในขณะเดียวกันทุกกิจกรรมก็ควรดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีการสะดุด ในข้อนี้หากมีผู้ช่วยอย่างผู้ให้บริการรับจัดงานประชุมอยู่ คุณก็สามารถวางใจได้ว่าการประชุมของคุณจะไม่มีปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจนกลายเป็นอุปสรรครำคาญใจอย่างการที่เครื่องเสียงหรือจอมอนิเตอร์ใช้งานไม่ได้อย่างแน่นอน

3.สรุปการประชุมและติดตามผล
ก่อนจบการประชุมทุกครั้ง ควรมีการทบทวนประเด็นสำคัญและสรุปผลให้เข้าใจตรงกัน นอกจากนี้ควรมีการจัดทำรายงานการประชุมที่ชัดเจนว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลในภายหลัง ส่วนในรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ ผู้ให้บริการรับจัดงานประชุมจะเป็นผู้ดูแลจนกว่าจะจบงาน เช่น การเตรียมของว่าง การจัดเตรียมเอกสารประกอบ การดูแลความสะดวกของผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การประชุมจบลงไปได้อย่างราบรื่น เพราะหากสามารถจัดการประชุมได้ดี การระดมความคิดของทีมก็จะทำได้ดีจนบรรลุไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอน

ขั้นตอนการจัดประชุมแบบมืออาชีพ

เพื่อการณ์นั้น IMPACT Muang Thong Thani จึงขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาบริการรับจัดงานประชุมแบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพตั้งแต่เริ่มไปจนจบงาน ซึ่งนั้นหมายถึงการที่คุณสามารถลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพื่อพุ่งไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างเต็มที่นั้นเอง