Our Facilities and Services > Services > Article

Article

บริการรับจัดงานประชุม Incentive

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อการณ์นั้น หลายองค์กรจึงต้องหาวิธีพัฒนาคนของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีธุรกิจไมซ์หรือผู้ให้บริการรับจัดงานประชุมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานต่างๆ แต่การประชุมสัมมนาเป็นหนทางเดียวในการพัฒนาบุคลากรจริงหรือ? คำตอบย่อมเป็น “ไม่” หนึ่งในวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดย่อมเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีศักยภาพใด้สร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น และนั้นจึงทำให้เกิดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน หรือที่เราเรียกกันว่า Incentive ขึ้นมา

บริการรับจัดงานประชุม Incentive

Incentive คือการให้รางวัลตอบแทนตามผลงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์ต่างๆในการประเมินแตกต่างกันไปตามธุรกิจของแต่ละองค์กร เช่น การใช้ยอดขายมาคำนวณค่าคอมมิชชั่นสำหรับตัวแทนที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือการใช้ฟีดแบคที่ได้รับหลังการบริการมาพิจารณาร่วมสำหรับองค์กรที่ทำธุรกิจบริการรับจัดงานประชุม เป็นต้น

Incentive เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำผลงานได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรางวัลที่ได้จะมาจากส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนของผลงานที่ทำ แม้ Incentive จะมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่จากผลการวิจัยพบว่า การให้ Incentive ในรูปแบบเก่าโดยเน้นไปที่ตัวเงินเป็นหลักอาจไม่ค่อยได้ผลมากนัก เพราะในทางปฏิบัติ การทำเช่นนั้นก็อาจทำให้พนักงานที่มีผลงานดีหมดแรงจูงใจในการทำงานได้โดยง่าย จึงทำให้ในปัจจุบัน Incentive มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่ แม้แต่ในธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร หรือแม้แต่บริการรับจัดงานประชุมเองก็ใช้วิธีนี้เพื่อกระตุ้นให้พนักงานกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา โดย Incentive รูปแบบนี้มักจะมาพร้อมกับการสะสมคะแนน เพราะนอกจากจะสามารถใช้ได้กับพนักงานทุกระดับแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้พนักงานใช้ความเพียรพยายามและทุ่มเทเพื่อองค์กรมากขึ้นนั้นเอง

บริการรับจัดงานประชุม Incentive

ของรางวัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคงหนีไปไม่พ้น การท่องเที่ยว แต่บางองค์กรอาจจะมอบรางวัลเป็นการท่องเที่ยวพร้อมเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อหาเทคนิคความรู้หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดมากเกินไป บางบริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อการผ่อนคลายหลังการประชุมสัมมนา เช่น การจัดคอนเสริ์ตให้พนักงาน การจัดเลี้ยงปาร์ตี้ โดยจะมีการติดต่อผู้ให้บริการรับจัดงานประชุมที่สามารถจัดงานแบบครบวงจรเอาไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ก็เพื่อลดขั้นตอนและความสะดวกสบายนั้นเอง

จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าการใช้ Incentive รูปแบบใหม่ที่ไม่ใช้เงินสดนั้นมีประสิทธิภาพกว่า เพราะการได้เงินสดเป็นสิ่งตอบแทนจะทำให้มีโอกาสสูงมากที่พนักงานจะหลงลืมความภูมิใจจากความพยายามนั้นจนขาดแรงจูงใจไป แต่การมอบ Incentive ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมแบบกลุ่มที่มีผู้ให้บริการรับจัดงานประชุมมืออาชีพเป็นผู้ให้คำแนะนำ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสามัคคีและการร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กรเพื่อผลักดันเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้บรรลุไปสู่เป้าหมายได้

บริการรับจัดงานประชุม Incentive

ผู้ให้บริการรับจัดงานประชุมพร้อมอีเว้นท์ต่างๆแบบครบวงจร
ปัจจุบันการบริหารงานบุคคลแบบไม่มีแรงจูงใจอย่างการจ่ายเป็นเงินเดือนประจำแบบคงที่ไม่เพียงพอสำหรับคนที่มีศักยภาพสูงที่พร้อมพร้อมจะเปลี่ยนงานเพื่อหาโอกาศใหม่ๆตลอดเวลา ดังนั้น ในหลายๆองค์กรจึงเริ่มใช้ Incentive เข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อรักษาเหล่าบุคลากรที่มีค่าเหล่านี้เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทริปท่องเที่ยวหรือการว่าจ้างผู้ให้บริการรับจัดงานประชุมและงานอีเว้นท์แบบมืออาชีพให้เข้ามาจัดงานต่างๆเพื่อเป็นของรางวัลให้กับผลงานที่โดดเด่นนั้น

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการรับจัดงานประชุมที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดประชุมและการแสดงสินค้าระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานคอนเสริ์ต การจัดงานปาร์ตี้ประจำปีเพื่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานเพื่อการพัฒนาองค์กรให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

สามารถติดต่อทีมงานอิมแพ็คได้ที่
โทร. 02 833 5252
ในวันและเวลาทำการจันทร์-ศุกร์ (09:00-18:00 น.)
หรือคลิก ให้ทีมงานติดต่อกลับ