Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

คุณภิญโญ ทองเจือ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด เป็นตัวแทน “อิมแพ็ค” เข้าส่งมอบชุดเก้าอี้จำนวน ให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด - ศูนย์บริการภาครัฐและเอกชน Service Center นำโดย คุณนันทิการ์ จันทร์ศิริเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎร์และบัตร เป็นตัวแทนผู้รับมอบ  ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของ “อิมแพ็ค” ที่ปรารถนาจะสร้างความสุขและส่งต่อรอยยิ้มให้กับสังคมไทย ที่สามารถนำไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์บริการภาครัฐและเอกชน Service Center ณ บริเวณ ชั้น 3 โครงการ  “คอสโม บาซาร์”  อาทิ บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยและผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย แจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ คัดสำเนาและการแก้ไขเอกสารทะเบียนราษฎร เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.30-18.30 น.  นอกจากนี้ ยังมีบริการจากภาคเอกชนมาร่วมให้บริการ อาทิ ชำระค่าส่วนกลางและสาธารณูปโภค เวลา 10.00-20.00 และ ส่งพัสดุ โอนเงินด่วน เติมเงินมือถือ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น.  เป็นต้น 

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือบางกอกแลนด์           

จินตนา  พงษ์ภักดี (092 894 9959)
jintanap@impact.co.th