Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ในนาม บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดย น.ส. จินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการฝ่ายฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ ”อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” ปีที่1 ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษา ทุนโครงการอาหารกลางวัน ตลอดจนการบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง และสื่อการเรียนการสอน (พริ้นเตอร์สี) ซึ่งโครงการดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนในระดับเยาวชน รวมถึงผู้ขาดแคลน และผู้ยากไร้ในสังคม

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร.0-2833-5061/5078
จินตนา / เปมิกา