Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

 

อิมแพ็คส่งน้ำใจถึงน้องๆผู้ด้อยโอกาส โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวอิมแพ็คได้ร่วมแสดงน้ำใจแก่เด็กด้อยโอกาส ด้วยการสนับสนุนสิ่งของและทุนการ ศึกษาแก่น้องๆ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี โดยเมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ฝ่ายขายได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปมอบสิ่งของและทุนการศึกษาแก่น้องๆ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี

สิ่งของที่มาจากน้ำใจของชาวอิมแพ็ค ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา ของใช้จำเป็นต่างๆ และเงินบริจาคที่ชาวอิมแพ็คร่วมใจกันมอบให้น้องๆ จำนวน 30,280 บาท รวมกับเงินที่ทางบริษัทฯมอบให้เป็นทุนการศึกษา 20,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนมูลค่า 10,000 บาท รวมอิมแพ็คฯ สนับสนุนโรงเรียนทั้งหมด 60,280 บาท

น้ำใจของพวกเราในครั้งนี้ อาจจะไม่ใช่เงินมากมาย แต่สำหรับเด็กๆแล้ว สิ่งนี้คือกำลังที่จะทำให้พวกเขามีพลังสู้กับความลำบากที่เผชิญอยู่ เพราะพวกเขารับรู้ได้ว่ายังมีคนสนใจ ห่วงใจ และมองเห็นความสำคัญของพวกเขา... ขอส่งต่อคำขอบคุณจากน้องๆสู่ชาวอิมแพ็คทุกคนค่ะ

###

สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด