Media Download > Press Releases

Press Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th


อิมแพ็ค เตรียมจัดงาน RetailEX ASEAN 2017 ตั้งรับธุรกิจค้าปลีกในยุดดิจิทัล

Published : 2017-03-08

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ร่วมกับ อิมแพ็ค และ แคลเรียน อีเว้นทส์ เอเชีย ประกาศเตรียมจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจค้าปลีกแห่งอาเซียน หรือ RetailEX ASEAN 2017 หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธุรกิจค้าปลีกเติบโตต่อเนื่อง 5-10% พร้อมอุ่นเครื่องจัดการเสวนา RetailEX ASEAN 2017 Official Industry Forum หัวข้อ “รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกในยุดดิจิทัล” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงธุรกิจและอุตสาหกรรมค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หวังเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการรับมือกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอล

มร. ลอย  จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดเปิดเผยถึงการจัดงาน

รีเทลเอ็กซ์ อาเซียน 2017 อินดัสทรี ฟอรั่ม ในครั้งนี้มีเป้าหมายเป็นเวทีกลางที่รวบรวมมืออาชีพในธุรกิจค้าปลีกได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานแสดงสินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อธุรกิจค้าปลีกแห่งอาเซียนหรือ RetailEX ASEAN 2017co-located with Internet Retailing Expo ASEAN (IRX ASEAN) โดย อิมแพ็ค ร่วมกับ สมาคมค้าปลีกไทย และพันธมิตธุรกิจจากต่างประเทศอย่าง แคลเรียน อีเว้นทส์ เอเชียจัดงานขึ้น เพื่อให้คนไทยสามารถเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจากนานาประเทศผ่านการจัดงาน ในปีนี้สำหรับ RetailEX ASEAN 2017 ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้า อุปกรณ์  และบริการเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนอาทิ ระบบชำระเงิน การออกแบบหน้าร้าน การจัดวางสินค้า รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 500 แบรนด์กว่า 300 บริษัททั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ มาร่วมจัดแสดงสินค้าบนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมการสัมมนาเชิงวิชาการโดยคณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ซึ่งจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยคาดว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ และชมงานจากทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 8,000 ราย

มร. ริชาร์ด ไอร์แลนด์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคลเรียน อีเว้นทส์ เอเชีย จำกัด กล่าวเสริมว่า การซื้อขายในตลาดค้าปลีกมีอัตราสูงขึ้นหลังจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น 5–10%ต่อเนื่อง และเพื่อรองรับความต้องการของตลาดค้าปลีกในอาเซียน บริษัทฯ จึงพร้อมสนับสนุนการจัดงาน RetailEX ASEAN 2017 อย่างเต็มที่ เพื่อร่วมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากประเทศต่างๆ ได้เข้ามาประกอบธุรกิจ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจในประเทศไทยซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมค้าปลีก 4 ประเด็นหลัก คือ (1) อัตราการเติบโต และแนวโน้มทางการตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก รวมทั้งโอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมค้าปลีกในปี 2560 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับปัญหาเรื่องต้นทุนเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีที่มีบทบาท การจ้างงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งการเสวนาได้มุ่งเน้นไปที่โครงการของรัฐบาลด้วยเรื่อง ค่าแรงขั้นต่ำ และการกีดกันแรงงานต่างด้าวที่ประเทศสิงคโปร์ (2) ธุรกิจค้าปลีกในโลกอินเตอร์เน็ตในยุคดิจิตอล 4.0 (3) เทรนด์และศิลปะการออกแบบตกแต่งร้าน เทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด และ(4)เทคโนโลยีในการพัฒนาขั้นตอนเรื่องของการจัดซื้อ เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์www.retailexasean.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ทีมประชาสัมพันธ์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
กรุณาติดต่อ

คุณกัญญ์สิริ สกุลฐานะสินธุ์ (หนิง)  โทร 02-833-5308  อีเมล kannsiris@impact.co.th
คุณสุภาพร  บุญขาว (หนิง)  โทร.02-833-5062  อีเมล supapornb@impact.co.th