Media Download > Corporate Identity

Corporate Identity

เราได้ออกแบบธุรกิจของเราตามความต้องการของลูกค้า “ลูกค้าสำคัญที่สุด” รวมถึงเอกลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะเด่นซึ่งเป็นลักษณะเด่นของอิมแพ็คในด้านความเป็นมืออาชีพของพันธมิตร เสน่ห์ของการทำงานแบบมืออาชีพ รูปแบบและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการตอบในแต่ละโจทย์ความต้องการ

ด้วยความเข้มแข็ง และโดดเด่นของภาพลักษณ์องค์กร ทำให้เราเป็นที่ยอมรับ และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีทางกิจกรรมการตลาด ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าด้วยคุณค่ามาตรฐาน สัญลักษณ์ของแบรนด์ (โลโก้ และภาพลักษณ์องค์กร) เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพที่หาข้อเปรียบได้ยากยิ่ง

คู่มือแสดงสัญลักษณ์องค์กรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง มอบให้กับพันธมิตร พนักงาน และผู้ประสานงาน ที่ได้รับสิทธ์ให้สามารถนำโลโก้ขององค์กรไปเผยแพร่ในการนำเสนอ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เอกสารเพิ่มเติม หรือสื่อโฆษณา

กรุณาพิจารณาวิธีการใช้จากในคู่มือ ร่วมกับนโยบายองค์กรอย่างระมัดระวัง ท่านสามารถรับคู่มือแสดงสัญลักษณ์องค์กรของอิมแพ็คได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

 ดาวน์โหลดที่นี่

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร: +66 (0) 2833 5078  อีเมล์  communications@impact.co.th