Visitor > Visitor Services

Visitor Services

ณ อิมแพ็ค ทีมรับรองลูกค้าได้จัดเตรียมหลากหลายบริการไว้เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบาย และความพอใจสูงสุดในขณะที่ใช้บริการของอิมแพ็ค
 
บริการต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมชมงาน :
 
• ศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้เข้าชม
• ศูนย์บริการด้านธุรกิจ
• ห้องเก็บสัมภาระ
• ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
• ห้องประชุมทางธุรกิจและห้องรับรองแขกพิเศษ
• ห้องสำหรับสื่อมวลชน
• มุมไซเบอร์ สำหรับเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
• บริการอินเตอร์เน็ต Wi-Fi
• ศูนย์ปฐมพยาบาล
• ห้องละหมาด
• รถขนสินค้าขนาดเล็ก


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์  0 2833 5524
โทรสาร 0 2833 5521
อีเมล : vrm@impact.co.th
เว็บไซต์ : www.impact.co.th