Visitor > Visitor Services

Visitor Services

อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม โดยทีมงานมืออาชีพและบริการที่ครบครัน ตอบรับในทุกความต้องการ รวมถึงสร้างมั่นใจให้ผู้มาเยือนในทุกครั้งจะได้รับความสะดวกสบาย และความพึงพอใจสูงสุด

บริการ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี:

จุดประชาสัมพันธ์

จุดประชาสัมพันธ์ (IMPACT Information Counter) ลูกค้าผู้มาเยือน อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถสอบถามข้อมูลงานที่จัดแสดงในพื้นที่อาคารต่างๆ และงานที่จะเกิดขึ้นต่อไป รวมถึงข้อมูลบริการอื่นๆ อาทิ รถสาธารณะ อาคารจอดรถ ห้องพยาบาล ฯลฯ ตลอดจนสามารถแจ้งเกี่ยวกับทรัพย์สินที่พบหรือสูญหาย โดยจุดประชาสัมพันธ์ หรือ เคาน์เตอร์เปิดบริการทั้งหมด 3 จุด ได้แก่
• อาคารชาเลนเจอร์ (อาคาร 1-3) บริเวณล็อบบี้ อาคาร 2
• ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 4) ชั้น 2
• ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (อาคาร 5-12) บริเวณล็อบบี้ อาคาร 10

ศูนย์บริการด้านธุรกิจ

ศูนย์บริการด้านธุรกิจ (Business Center) มุ่งหวังอำนวยความสะดวก สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจผู้มาเยือน อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเจ้าหน้าที่ ยินดีให้ความช่วยเหลือและแนะนำบริการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมหลากหลายขนาด รองรับได้ตั้งแต่ 4-30 ท่าน *พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อีกทั้งบริการด้านงานเอกสาร ได้แก่ ถ่ายเอกสาร, ปริ้นต์ และรับ-ส่ง แฟกซ์ รวมถึงบริการรถเข็น สำหรับผู้สูงอายุ (Wheelchair) และรถเข็นเด็ก (Baby stroller) ซึ่งสามารถยืมเพื่อใช้งานได้ระหว่างเที่ยวชมงาน อีกทั้งยังจำหน่ายบัตรเติมเงินโทรศัพท์เครือข่ายต่างๆ และบัตรอินเทอร์เน็ต (Wi-Fi Card) โดยมีศูนย์บริการด้านธุรกิจเปิดบริการทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่

อาคารชาเลนเจอร์ (อาคาร 1-3) บริเวณล็อบบี้ อาคาร 1-2 
Type of Rooms Capacity Facility Price
12-15 LCD Projector with Screen 1,500 THB/hour
5,500 THB/Half day (4 hrs.)
10,000 THB/Full day (8 hrs.)
6 - 1,000 THB/hour
3,500 THB/Half day (4 hrs.)
6,000 THB/Full day (8 hrs.)
 
ศูนย์การแสดงสินค้า อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ (อาคาร 5-12) บริเวณล็อบบี้ อาคาร 10
Type of Rooms Capacity Facility Price
12-15 LCD Projector with Screen 1,500 THB/hour
5,500 THB/Half day (4 hrs.)
10,000 THB/Full day (8 hrs.)
 
ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม (อาคาร 4) ชั้น 1 ทางเข้า 2   
Type of Rooms Capacity Facility Price
5-10 LCD TV 42" with A/V System 1,000 THB/hour
3,500 THB/Half day (4 hrs.)
6,000 THB/Full day (8 hrs.)
25-30 LCD Projector with Screen 2,500 THB/hour
8,000 THB/Half day (4 hrs.)
15,000 THB/Full day (8 hrs.)
25-30 LCD Projector with Screen 1,500 THB/hour
5,500 THB/Half day (4 hrs.)
10,000 THB/Full day (8 hrs.)

บริการรถเข็นช้อปปิ้ง

รถเข็นช้อปปิ้ง (Shopping Trolley) ตอบรับกับความต้องการของลูกค้าผู้มาชมงานแสดงสินค้า ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเตรียมรถเข็นช้อปปิ้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็กไว้ให้บริการ ฟรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ แจ้งข้อปฏิบัติในการยืมใช้บริการ ซึ่งลูกค้าต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่เท่านั้น หากไม่มีบัตรดังกล่าว สามารถเลือกวางเงินมัดจำในการยืม สำหรับรถเข็นช้อปปิ้งขนาดใหญ่ 2,000 บาทต่อคัน และรถเข็นช้อปปิ้งขนาดเล็ก 500 บาทต่อคัน ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการยืมรถเข็นช้อปปิ้งบริเวณใกล้จุดแสดงงานของแต่ละอาคาร เฉพาะในเวลาแสดงงานเท่านั้น และมีเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้
1. รถเข็นช้อปปิ้ง สำหรับขนสิ่งของและสัมภาระ ขณะเดินช้อปปิ้งภายในพื้นที่หรืออาคารแสดงสินค้าเท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้นำรถเข็นช้อปปิ้งออกนอก บริเวณพื้นที่จัดแสดงงานไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
3. รถเข็นช้อปปิ้งขนาดใหญ่ รองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม และขนาดเล็กรองรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัม
4. รถเข็นช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ไม่อนุญาตให้ขนสัตว์เลี้ยง และรถเข็นช้อปปิ้งขนาดเล็กไม่อนุญาตให้ใช้เป็นรถเข็นเด็ก หรือใช้งานนอกเหนือวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
5. หากรถเข็นช้อปปิ้ง มีความเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย ดังนี้
  • บัตรยืมรถเข็นช้อปปิ้งสูญหาย ชดเชยค่าเสียหาย 100 บาท
  • รถเข็นช้อปปิ้งขนาดใหญ่สูญหาย ชดเชยค่าเสียหาย 2,000 บาท
  • รถเข็นช้อปปิ้งขนาดเล็กสูญหาย ชดเชยค่าเสียหาย 500 บาท
6. ต้องส่งคืนรถเข็นช้อปปิ้ง ภายในวันเดียวกันที่ใช้บริการก่อนจบการแสดงงาน 15 นาที หากส่งคืนล่าช้า คิดค่าปรับ ดังนี้
  • ส่งคืนเกินระยะเวลาที่กำหนด ค่าปรับชั่วโมงละ 100 บาท (เริ่มนับจากจบเวลาแสดงงาน) และเศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง

จุดบริการสำหรับเด็ก

มุมเด็กเล่น (Kid’s Corner) จุดบริการพักผ่อนสำหรับเด็ก อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้นำบุตรหลานมาด้วยและไม่สามารถเข้าภายในงานได้ โดยเฉพาะงานเจรจาธุรกิจหรืองานจัดแสดงที่ไม่เหมาะสมแก่เด็กเข้าชม สามารถเลือกรับบริการมุมพักผ่อนสำหรับเด็ก ซึ่งเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ เสริมทักษะ สร้างความสนุกสนาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำคอยดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และให้บริการสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5-10 ปีเท่านั้น (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงของเด็กอยู่ดูแลตลอดระยะเวลาการใช้บริการ) โดยมีจุดบริการทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่
• อาคารชาเลนเจอร์ 
• ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, อาคาร 4

จุดบริการรถเข็น สำหรับผู้สูงอายุ และรถเข็นเด็ก

จุดบริการรถเข็น สำหรับผู้สูงอายุ (Wheelchair) และรถเข็นเด็ก (Baby Stroller) เพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างเที่ยวชมงาน ซึ่งให้บริการยืมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและแจ้งข้อปฏิบัติในการยืมใช้บริการ
เอกสารสำหรับยืมใช้บริการ: บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่เท่านั้น หากไม่มีบัตรดังกล่าว สามารถวางเงินมัดจำในการยืม
เงินมัดจำสำหรับยืมใช้บริการ: รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ (Wheelchair) 5,000 บาท และรถเข็นเด็ก (Baby Stroller) 4,000 บาท
ทั้งนี้ ได้เปิดให้บริการยืมที่ศูนย์บริการด้านธุรกิจ (Business Center) หรือ จุดประชาสัมพันธ์ (IMPACT information counter) บริเวณใกล้จุดแสดงงานของแต่ละอาคาร

บริการรับฝากสัมภาระ

จุดรับฝากสัมภาระ (Luggage Deposit) อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และมีสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางมาด้วย สามารถเลือกบริการรับฝากสัมภาระ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคอยให้บริการ พร้อมคำแนะนำ รวมถึงแจ้งขอบเขตการใช้บริการ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสัมภาระตลอดระยะเวลาการให้บริการ และเป็นการให้บริการ ฟรี โดยมีจุดบริการทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่
• อาคารชาเลนเจอร์
• ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
• อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, อาคาร 4

ห้องปฐมพยาบาล

ห้องปฐมพยาบาล (First Aid Room) บริการที่พร้อมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้เข้าชมงาน ผู้จัดแสดงงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมถึงกลุ่มผู้เข้ามาตกแต่งสถานที่ บูธจัดงานต่างๆ แล้วเกิดเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กน้อย ด้วยห้องพยาบาลและอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการปฐมพยาบาลตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นคอยให้การดูแลอย่างทันท่วงที โดยมีจุดบริการทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่

• อาคารชาเลนเจอร์ มีทั้งหมด 2 ห้อง คือ ล็อบบี้ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 1 และ เอเทรี่ยม 2
• ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, อาคาร 8
• อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, อาคาร 4

ห้องละหมาด

ห้องละหมาด (Prayer Room) อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ที่เดินทางมาเยือน อิมแพ็ค เมืองทองธานี และต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ด้วยห้องละหมาดขนาดมาตรฐาน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การดูแลความเรียบร้อย รวมถึงความสะอาดของจุดบริการทั้งก่อนการแสดงงาน ระหว่างการแสดงงาน และหลังจบการแสดงงาน โดยมีจุดบริการทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่

• อาคารชาเลนเจอร์ ล๊อบบี้ชาเลนเจอร์ 3
• ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี, อาคาร 5
• อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, อาคาร 4

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อส่วนงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Visitor Relations Management) อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โทรศัพท์: 0-2833-5524
โทรสาร: 0-2833-5521
อีเมล: vrm@impact.co.th
เว็บไซต์: www.impact.co.th