Media Download > Press Releases

Press Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th


อิมแพ็ค สุดปลื้ม ผ่านการตรวจรับรอง มอก.22000 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารรายแรกของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

Published : 2011-04-02

(เมษายน 2555) อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประกาศความสำเร็จภายหลังผ่านการตรวจสอบรับรอง มอก.22000 หรือ มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมไมซ์ เผยก่อนผ่านรับรองเตรียมการอย่างดีด้วยการทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ปรับปรุงโครงสร้างห้องครัว รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งจัดฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของบริการภายใต้มอก.22000 เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับด้านอาหารและเครื่องดื่มในระดับสากล

นายชวนิช สิริสิงหล ผู้อำนวยการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้ อิมแพ็ค ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety Management System) หรือ มอก.22000 แล้ว ภายหลังจากได้เตรียมการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

โดยได้ใช้งบประมาณกว่า 30 ล้านบาท สำหรับปรับปรุงด้านโครงสร้างของครัว ไม่ว่าจะเป็นครัวเตรียมอาหาร ครัวหลัก และครัวเบเกอรี่ รวมถึงบาร์บริการ อุปกรณ์เครื่องครัว ชุดสำหรับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและจัดการฝึกอบรมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานภายใต้มอก.22000 อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐาน สร้างความมั่นใจและการยอมรับจากลูกค้าผู้รับบริการในระดับสากล

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการตรวจสอบเพื่อผ่านการรับรองในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ศึกษาข้อมูลเรื่องกฎหมายการควบคุมวัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องดื่มต่างๆ ที่ใช้ประกอบขึ้นมาเป็นอาหารในแต่ละเมนู และศึกษาถึงข้อห้ามข้อกำหนดต่างๆ ว่าในแต่ละประเทศมีข้อห้ามเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารหรือในแต่ละภูมิภาคผู้บริโภคแพ้อาหารหรือวัตถุดิบชนิดใด เป็นต้น รวมถึงการเข้ารับการอบรมและการปฏิบัติตามขั้นตอนของการยื่นขอรับรอง มอก.22000 ตามที่ Q & A Quality and Calibration Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

กระทั่งดำเนินการตรวจสอบในทุกกระบวนการทางห่วงโซ่อาหาร สำหรับ 3,268 เมนู ทั้งที่เป็นเมนูอาหารไทย นานาชาติ เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ที่อิมแพ็คนำเสนอต่อลูกค้าโดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่การติดตามขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบ ส่วนผสม การลำเลียงขนส่ง การจัดเก็บ การปรุง ฯลฯ และให้ความสนใจในทุกองค์ประกอบการปรุงอาหารโดยเฉพาะน้ำ ต้องตรวจสอบถึงที่มา ภาชนะที่บรรจุ ท่อลำเลียงต่างๆ โดยทีมตรวจสอบเฉพาะทางในห้องแล็ป เพื่อทดสอบวัตถุดิบว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่อย่างละเอียดที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคทั้งไทยและต่างชาติคำนึงถึงความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มเป็นอย่างมาก อิมแพ็ค จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ปลอดภัยตาม มอก.22000 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ฯ เช่นเดียวกัน โดยวางนโยบายผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับการตรวจรับรอง มอก.22000 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา แต่ด้วยติดปัญหาน้ำท่วมทำให้มีการเลื่อนการตรวจรับรองออกมาก่อน มาถึงขณะนี้อิมแพ็คได้ผ่านการรับรองและมีความพร้อมที่สุด สำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานสากลแก่ลูกค้ากว่า 15 ล้านคนที่หมุนเวียนมาจัดงานและชมงาน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี