Media Download > Press Releases

Press Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th


อิมแพ็ค เมืองทองธานี คว้ารางวัล Gold Award จาก Thailand HR Innovation Award 2023 หนุนโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนเมืองทองธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

Published : 2023-12-01

อิมแพ็ค เมืองทองธานี คว้ารางวัล Gold Award จาก Thailand HR Innovation Award 2023
หนุนโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนเมืองทองธานีและพื้นที่ใกล้เคียง


อิมแพ็ค เมืองทองธานี ส่งระบบการจ้างพนักงานรายวัน IMPACT Keep me นำทีมคว้ารางวัล Gold Award จากงาน Thailand HR Innovation Award 2023 เดินหน้าเพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรมในองค์กร รวมไปถึงการสนับสนุนการจ้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้คนในชุมชนเมืองทองธานีและพื้นที่ใกล้เคียง

 

     นางสาวทมิตา จงสวัสดิ์วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรโดยเฉพาะแนวทางการจ้างพนักงานรายวัน เริ่มเป็นที่สนใจของตลาดมากขึ้น เนื่องจากเงื่อนไขการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความหลากหลายขึ้นกว่าเดิม การจ้างงานพนักงานรายวันที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทางบริษัท โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลองค์กรได้คิดริเริ่มจัดทำระบบการบริหารพนักงานรายวันขึ้น ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์การทำงานที่เปลี่ยนไป  ซึ่งระบบ IMPACT Keep me เป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมของบริษัทจากโครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร (R2i) เป็นโครงการสำคัญที่บริษัทจัดขึ้นทุกปี เพื่อต้องการปลูกฝังแนวคิดด้านนวัตกรรมให้พนักงาน ส่งเสริมให้เกิดการคิดนอกกรอบ การคิดแก้ปัญหาจากแนวทางใหม่ ๆ และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้แสดงศักยภาพ พร้อมสร้างโอกาสการเติบโต โดยระบบ IMPACT Keep me คือ ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการนี้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งได้พัฒนาและเริ่มใช้งานจริงภายในบริษัทตั้งแต่ปี2564 และในปีนี้ระบบ IMPACT Keep Me ได้คว้ารางวัล Gold Award จากงาน Thailand HR Innovation Award 2023 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)

“ปีนี้ระบบ IMPACT Keep Me ถือเป็นทีมเดียวที่ได้รับรางวัลระดับ Gold และตลอด 6 ปีที่ผ่านมาที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยได้จัดงาน Thailand  HR innovation award ขึ้นมีโครงการที่ได้รับรางวัลระดับ Gold เพียง 7 โครงการเท่านั้น”

สำหรับระบบ IMPACT Keep Me มีเป้าหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานของระบบการจ้างพนักงานรายวันในบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ สามารถแก้ปัญหากระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดความเสี่ยง ลดคนทำงาน ลดปัญหาการหาคนทำงานยาก และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานรายวันที่มาทำงานกับบริษัท เป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ  ทั้งยังเพิ่มเติมในส่วนของการเก็บข้อมูลของพนักงานรายวัน ทำให้บริษัทสามารถหาพนักงานรายวันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่การสมัครงาน การเข้าทำงาน และรับค่าจ้าง  พร้อมจูงใจให้พนักงานรายวันที่เคยทำงานกับบริษัทกลับเข้ามาทำงานเพิ่มขึ้น โดยปี2564 มีการจ้างงานรายวันรวม 5,109 คน  ส่วนปี 2565 มีการจ้างงานรายวันรวม 9,385 คน และช่วง 8 เดือนปีนี้(มกราคม-สิงหาคม2566) มีการจ้างงานไปแล้วกว่า 99,000 คน ในหลากหลายตำแหน่งงาน เช่น บาริสต้า แม่บ้านทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ประสานงานสื่อสารภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานศูนย์อาหาร แคชเชียร์ พนักงานเสิร์ฟ เป็นต้น

     “รางวัล Gold Award ถือเป็นความภูมิใจขององค์กร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนเมืองทองธานีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คน ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นภายในองค์กร  ซึ่งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก ขอแค่ให้ทุกคนมีแนวคิดนวัตกรรม (Innovation Mindset ) กล้าที่จะคิดและลงมือทำ ทุกอย่างสามารถสำเร็จได้” 

     สำหรับอนาคตมีแผนจะพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานระบบ IMPACT Keep Me ให้ตอบโจทย์การใช้งานเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเตรียมจะขยายฐานผู้ใช้ไปยังบริษัทที่สนใจ โดยที่ผ่านมา มีหลายบริษัทฯ ติดต่อเพื่อขอนำระบบ IMPACT Keep Me ไปใช้กับการจ้างพนักงานรายวัน  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแนวทางที่เหมาะสม