Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

ทีมผู้บริหารและทีมงาน“Partnership for success” จากบริษัทอิมแพ็คของเรา นำโดย คุณ ชวนิช สิริสิงหลผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วย คุณ ปิยธิดา ธุระชน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนมอบชุดอาหารว่างจำนวน 700 กล่อง และ กระปุกออมสินจำนวน 200 ชิ้น ที่พวกเราชาวอิมแพ็คร่วมใจกันบริจาคเป็นของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิมแพ็คและชุมชนโดยรอบเมืองทองธานีโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขของน้องๆ สุขสันต์วันเด็กนะคะ เยาวชนตัวน้อยๆของเรา
ทีมผู้บริหารและทีมงาน“Partnership for success” จากบริษัทอิมแพ็คของเรา นำโดย คุณ ชวนิช สิริสิงหลผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วย คุณ ปิยธิดา ธุระชน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนมอบชุดอาหารว่างจำนวน 700 กล่อง และ กระปุกออมสินจำนวน 200 ชิ้น ที่พวกเราชาวอิมแพ็คร่วมใจกันบริจาคเป็นของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนวัด ผาสุกมณีจักร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิมแพ็คและชุมชนโดยรอบเมืองทองธานีโดย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขของน้องๆ สุขสันต์วันเด็กนะคะ เยาวชนตัวน้อยๆของเรา