Who We Are > CSR Activities

CSR Activities


อิมแพ็คร่วมสร้างสรรค์สังคม ส่งรอยยิ้มเปื้อนสีให้แก่น้องผู้ด้อยโอกาส  

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับเหล่าเยาวชนนานาชาติ 7 โรงเรียนทั่วกรุงเทพ อาสาสมัครของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ภายใต้ชื่องาน “Colour Miles for Smile หรือวิ่งสีการกุศล ครั้งที่ 2”  มีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อระดมทุนรักษาเด็กยากไร้ที่เกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยด้วยการผ่าตัดจากคณะแพทย์อาสาสมัครจากทั่วประเทศ  โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการวิ่งระยะสั้น 5 กิโลเมตร ในทุกๆ 1 กิโลเมตร จะมีการโยนสีใส่ผู้ร่วมวิ่ง เพื่อสร้างความสนุกสนาน ซึ่งเป็นสีที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแบบเทศกาลโฮลี่ที่อินเดีย ในครั้งนี้ อิมแพ็คได้มีส่วนร่วมในการมอบพื้นที่ให้จัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด  และบริจาคเงินจำนวน 19,000 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี  

สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
จินตนา/ พิมพ์ชนก
โทร.0-2833-5061/5078