Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

อิมแพ็ค รวมพลคนหัวใจสีเขียว ปลูกต้นไม้เป็นกำแพงลดมลพิษทางเสียง

คุณกุลวดี  จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นกำแพงลดมลภาวะทางเสียง และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้โครงการ อิมแพ็ค โก กรีน ณ บริเวณลานแอ็คทีฟ สแควร์  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553

###

 สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด