Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดย สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร และฝ่ายขาย ร่วมด้วย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลังจัดโครงการ “อิมแพ็ค ปันรอยยิ้ม น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ ปีที่ 4” มอบอาหารกลางวัน พร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กไทยใช้เป็นเวทีแสดงความสามารถ อีกทั้งเข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องน้ำ ในโครงการ “ห้องน้ำของหนู” ซึ่งจัดขึ้น โดยบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนนาป่ามโนรถ และโรงเรียนราษฎร์สโมสร จังหวัดชลบุรี (อมตะนคร) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม และชุมชน โดยเสริมสร้างกำลังใจและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เพื่อสุขอนามัยที่ดีให้แก่เยาวชน

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติต่อ 
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร.0-2833-5061/5078
จินตนา / เปมิกา