Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

 

อิมแพ็ค ถวายเทียนพรรษา

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยนางสาวกุลวดี จินตวร (กลาง) ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) “อิมแพ็คถวายเทียนพรรษา สร้างแสงแห่งปัญญา สร้างสรรค์คุณธรรม” ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อถวายเทียนพรรษา ชุดหลอดไฟ เงินบริจาคและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดปากคลองพระอุดม จ.นนทบุรี อนึ่ง กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับองค์กรและพนักงานตามแบบฉบับของประเพณีไทยแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานแก่วัดสำคัญประจำจังหวัดนนทบุรี ดังวัฒนธรรมองค์กร “พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” อีกทั้งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะบรรลุภารกิจในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
โทร.0-2833-5061/ 5078
จินตนา/ กรชญา/ ณัฐจิต