Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

คุณจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร (กลาง) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการอิมแพ็ค ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม รวบรวมเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อส่งต่อให้แก่น้องๆ ที่อาศัยบนดอยสูง ณ บ้านแม่สอใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการ Candle Light ครั้งที่ 10 โดยมีคุณณัฐธภัสสร ยุทธนา ตัวแทนจากโครงการเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กๆ ในครั้งนี้เป็นการสร้างรอยยิ้ม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเหล่าอนาคตของชาติ ซึ่งจะเติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไป ดังความมุ่งมั่นของอิมแพ็คที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับภารกิจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โทร.0-2833-5061/ 5078
จินตนา/ อรนลิน