Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดยนายกิตติวัฒน์ จางวาง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการส่วนงานประชาสัมพันธ์ภายในและต่างประเทศ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินหน้าโครงการ “อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” โดยรวบรวมถ่านไฟฉายเก่าที่ไม่ใช้แล้วส่งมอบให้กับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปผลิตสารแม่เหล็กเคลือบผิวอิฐทางเดินเท้าเพื่อใช้เป็น “ทางเดินแม่เหล็ก” ให้กับผู้พิการทางสายตา โดยมีนางชรัสนิกูล ยิ้มบุญณะ (ที่ 2 จากขวา) รักษาการหัวหน้างานวิจัยและสารสนเทศการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชเป็นผู้รับมอบ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ เพื่อสังคม ภายใต้ความร่วมมืออันดีจากคณะผู้บริหารและพนักงานของอิมแพ็คที่รณรงค์มุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ดังวัฒนธรรมองค์กรที่ว่า พันธมิตรสู่ความสำเร็จ (Partnership for Success)

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โทร.0-2833-5061/ 5078
จินตนา/ กรชญา/ ณัฐจิต