Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นำโดย คุณจินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร (คนที่ 4 จากขวา) มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่องให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ และโรงเรียนวัดปราสาท ภายใต้โครงการ “อิมแพ็ค ปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอน รวมถึงช่วยสร้างการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีให้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น โดยโครงการนี้ถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับการทำภาระกิจที่มีส่วนทำความดีต่อสังคม

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โทร.0-2833-5061/ 5078
จินตนา / เอวิกานต์