Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

ททท ขยะให้โชค

คุณจินตนา พงษ์ภักดี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการ อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม โดยเปิดรับบริจาคเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน แว่นสายตา รองเท้าและเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ จากพนักงานอิมแพ็ค เพื่อส่งต่อให้แก่น้องๆ ที่อาศัยอยู่บนดอยสูง ณ บ้านแม่สอใต้ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Candle Light ครั้งที่ 12 ตามรอยเท้าพ่อบนดินแดนห่างไกล ที่มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อสังคม  โดยมีคุณณัฐธภัสสร  ยุทธนา (ที่ 2 จากขวา) ตัวแทนจากโครงการเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้กับเด็กๆ โดยโครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิมแพ็คที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นการสร้างรอยยิ้มและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเหล่าอนาคตของชาติ ซึ่งจะเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมต่อไป