Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

นางสาวจินตนา พงษ์ภักดี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าบริจาคหนังสือจำนวน 400 เล่ม ให้ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” โดยมีนายมนตรี บุนนาค (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง และนายเด่นพงศ์ กลิ่นเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นตัวแทนรับมอบ โดยหนังสือที่บริจาคมีทั้งหนังสือนิยาย นิตยสาร หนังสือเรียน หนังสือการ์ตูน ซึ่งจะถูกนำไปไว้ ณ ห้องสมุดของเรือนจำ เพื่อช่วยเพิ่มเติมความรู้และพัฒนาความคิดของผู้ต้องขังให้ดีขึ้น อันเป็นหนึ่งในการสร้างโอกาสพัฒนาตนเองให้มีที่ยืนในสังคมต่อไปในวันข้างหน้า ซึ่งอิมแพ็คมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่จะร่วมทำความดีเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป