Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในกลุ่มบุคลากรการแพทย์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนเจเม้นท์จำกัด นำโดย นางสาว กุลวดี จินตวร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมด้วย นางสาว จินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาว ปัณณ์ธารี สกุลทอง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะผู้บริหาร จึงได้เข้ามอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งมอบต่อให้กับ แพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดนนทบุรี ได้นำไปใช้ป้องกันตนเองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการช่วยลดความเสี่ยงด้านการติดเชื้อให้กับบุคลากร ซึ่งถือเป็นด่านแรกที่จะได้พบเจอกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับการส่งมอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้อิมแพ็คหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ และ เพื่อเป็นการขอบคุณรวมถึงส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์และบุคลากรทุกคนที่เป็นแนวหน้าอันสำคัญอย่างยิ่งในการรับมือกับสถานการณ์นี้ และ หวังให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยุติลงได้โดยเร็ว