Who We Are > CSR Activities

CSR Activities

ขอเชิญชวน ทำบุญครั้งใหญ่กับการเปิดโอกาสทางชีวิตและการศึกษาให้กับเด็ก ๆ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อแบ่งปันความสุข และอาหารให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มคนไร้ที่พึ่งและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มสถานสงเคราะห์สัตว์พิการ ที่ยังคงขาดแคลนอาหาร ทุนทรัพย์และสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับน้องๆ

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุข ความปรารถนาดีให้แก่ชุมชนหรือสังคมเป็นเรื่องง่ายขึ้น โดยจัดทำ โครงการแบ่งปันสู่สังคม สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เลี้ยงอาหารให้แก่เด็ก และครอบครัวที่ขาดแคลนตามสถานสงเคราะห์และชุมชนที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

โครงการเลี้ยงอาหารเพื่อมอบแก่สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ
1. โครงการข้าวกล่องอิ่มใจ

ข้าวกล่อง ราคา 65 และ 90 บาทต่อกล่อง (ข้าวพร้อมกับข้าว 2-3 อย่าง)

2. โครงการขนมและของว่างปันสุข

ขนมเบรค 1 ชิ้น พร้อมเครื่องดื่ม ราคา 35 บาทต่อชุด หรือ ขนมเบรค 2 ชิ้น พร้อมเครื่องดื่ม ราคา 65 บาทต่อชุด

3. โครงการซุ้มอาหารปันสุข

ซุ้มอาหารเพื่อบริจาค สำหรับ 100 ที่ ราคาเริ่มต้น 7,500 บาท

รายการอาหาร เครื่องดื่ม และ ซุ้มอาหารในโครงการ: คลิก

รายชื่อสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆในเขตจังหวัดนนทบุรีที่เปิดรับของบริจาค: คลิก

หมายเหตุ:

  • มีบริการจัดส่งไปยังสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (มีค่าขนส่งโดยคิดตามระยะทาง กิโลเมตร ละ 6 บาท)
  • สามารถชำระเป็นเงินสด, โอนเงินผ่านบริการธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต
  • แลกคะแนนของ อิมแพ็ค คอร์ปอเรท รีวอร์ด เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดในโครงการ ข้าวกล่องอิ่มใจ, ขนมและของว่างปันสุข และ ซุ้มอาหารปันสุข โดย 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  • ระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป