Who We Are > Join Us > Our HRD Activities

Our HRD Activities

อิมแพ็คจัดอบรมเสริมศักยภาพ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการ OP Fit Up
อิมแพ็คจัดอบรมเสริมศักยภาพ สร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการ OP Fit Up