Who We Are > Join Us

Join Us

 สำหรับการค้นหาตำแหน่งงานที่ท้าทาย สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นเสมือนการให้รางวัลกับทุกวันของชีวิต ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอิมแพ็ค เพื่อมอบความมั่นใจ พรสวรรค์ ความเข้าใจในเนื้องานที่เหนือกว่าผู้อื่น ทักษะความเป็นมืออาชีพ และสุดยอดของงานบริการ รวมถึงความเป็นเลิศด้านการประสานงานให้กับกลุ่มลูกค้า และพันธกิจ

คุณค่าและวัฒนธรรมองค์กรของเรานั้นขึ้นอยู่กับการบริการและบุคลากร เราได้เลือกสรรผู้ที่ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของลูกค้า มีใจรัก และเป็นเลิศในการ ให้บริการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เราพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดโอกาส และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากรในองค์กร