Media Download > Photo Releases

Photo Releases

สื่อมวลชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร 0-2833 5073-8 หรือ communications@impact.co.th

อิมแพ็คผนึกกำลังกองทรัสต์มอบเต้นท์และหมอนลม ปันน้ำใจผ่านโครงการ “อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม”

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ อิมแพ็ค โกรท รีท ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นำโดย น.ส. จินตนา พงษ์ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย น.ส. พรพรรณ บุลเนอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อีกครั้ง ภายใต้โครงการ “อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” หลังประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ทางบริษัทมอบเต้นท์จำนวน 68 หลังพร้อมหมอนลมจำนวน 368 ใบ รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท ให้กับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ และ ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปีนเขาเก็บขยะภูกระดึง ซึ่งสิ่งของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัครจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมปีนเขาดังกล่าว ทั้งนี้โครงการ “อิมแพ็คปันน้ำใจ มอบรักสู่สังคม” ได้จัดพิธีส่งมอบเต้นท์และหมอนลมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 118 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม

สื่อมวลชนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักงานฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

โทร.0-2833-5061/ 5078
จินตนา/ กรชญา/ กิตติวัฒน์