Visitor > Attractions

Tourist Attractions
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ประเภท : ศิลปวัฒนธรรม
ความน่าสนใจ :
 • เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างขึ้นสมัยรัชการที่ 3 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2390 มาสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่4 วัดนี้ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ2536 จากสมาคมสถาปนิกสยาม
 • พระอุโบสถเก่าแก่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สถาปัตยกรรมผสมไทย-จีน
 • มีปฏิมากรรมรูปปั้นแบบจีน
 • กำแพงล้อมรอบวัดคล้ายพระบรมมหาราชวัง
 • พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 6.00 – 18.00 น.
ระยะทาง : 21 กิโลเมตร จากอิมแพ็ค
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทาง,รถยนต์,รถโค้ช
ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าเข้าชม
ที่อยู่ : 86 ท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
  

 

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2
ประเภท : ศิลปวัฒนธรรม
ความน่าสนใจ :
 • สถาปัตยกรรมจีนในยุคสมัยราชวงศ์หมิง เเละถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมพุทธศิลป์จีนโบราณ
 • บรรยากาศภายในวัดเหมือนอยู่ในพระราชวังจีน มีความยิ่งใหญ่
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. / วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.00-18.00 น.
ระยะทาง : 25 กิโลเมตร จากอิมแพ็ค
การเดินทาง : รถโดยสารประจำทางสาย 127,177 ,รถยนต์,รถโค้ช,รถตู้ประจำทาง
 
  

 

วัดปรมัยยิกาวาส
ประเภท : ศิลปวัฒนธรรม
ความน่าสนใจ :
 • เป็นวัดมอญ มีศิลปะการตกแต่ง รวมถึงจิตกรรมฝาผนังแบบมอญ
 • เป็นวัดเดียวที่ยังคงเก็บรักษาพระไตรปิฎกภาษามอญไว้ ถือเป็นวัดซึ่งเป็น ศูนย์กลางของชุมชนชาวมอญ
เวลาทำการ : 9.00 - 16.00 น. (ทุกวัน)
ระยะทาง : 10 กิโลเมตร จากอิมแพ็ค
การเดินทาง : รถยนต์, รถตู้, รถโค้ช, เรือข้ามฟาก หรือ เรือหางยาว
 
  

 

เกาะเกร็ด
ประเภท : ศิลปวัฒนธรรม
ความน่าสนใจ :
 • นั่งเรือลองเจ้าพระยา ชมวิถีชีวิตริมน้ำชาวมอญเกาะเกร็ด
 • ขี่จักรยาน หรือเดินเที่ยวชมทัศนียภาพรอบเกาะ
 • โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา ของดีเมืองนนท์ อาหารและขนมไทย-มอญหลากรส อาทิ ข้าวแช่ ทอดมันหน่อกะลา ขนมหันตรา ถุงทอง ฯลฯ
เวลาทำการ : 09.00 - 16.00 น. (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์)
ระยะทาง : 10 กิโลเมตร จากอิมแพ็ค
การเดินทาง : รถยนต์, รถตู้, รถโค้ช, เรือข้ามฟาก หรือ เรือหางยาว
 
  

 

ตลาดน้ำบางคูเวียง
ประเภท : ศิลปวัฒนธรรม
ความน่าสนใจ :
 • ภาพวิถีชีวิตแบบไทย ที่พระภิกษุสงฆ์จะบิณฑบาตทางเรือ
 • เลือกซื้อผักและผลไม้ตามฤดูกาล ที่ชาวบ้านบรรทุกใส่เรือมาจำหน่าย
เวลาทำการ : 06.00 - 08.00 น. ทุกวัน
ระยะทาง : 21 กิโลเมตร จากอิมแพ็ค
How to get there : รถยนต์ หรือรถตู้
 
  

 

พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี
ความน่าสนใจ :
 • เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่ง รวมเรื่องราวความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี อาทิ บุคคลสำคัญของจังหวัด ภาพจิตกรรมฝาฝนัง ภาพอดีตในยุคทองของการค้า เครื่องปั้นดินเผา ประติมากรรมดินเผาขนาดใหญ่
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 น. (วันอังคาร-ศุกร์ / ปิดวันจันทร์) / 10.00 - 18.00 น. (เสาร์-อาทิตย์)
ระยะทาง : 18 กิโลเมตร จากอิมแพ็ค
การเดินทาง : รถยนต์ หรือรถตู้