Our Facilities and Services > Facilities > IMPACT Arena

IMPACT Arena

IMPACT Arena

อาคารอารีน่า เป็นพื้นที่การจัดงานที่สมบรูณ์แบบอย่างหาข้อเปรียบได้ยาก ด้วยพื้นที่และการตกแต่งที่พร้อมสนับสนุนให้การจัดงานของคุณประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย

โดยพื้นที่เหมาะกับการจัดคอนเสิร์ต กิจกรรมเพื่อการบันเทิง การประชุม และการจัดการแข่งขันกีฬา ต่าง ๆ ด้วยพื้นที่ซึ่งเหมาะในทุกประโยชน์ใช้สอย กับระยะความสูง ของเพดาน 24 เมตร พร้อมความพิเศษในการออกแบบระบบไฟ และระบบเสียง รวมถึงผนังที่สามารถกั้นเสียงจากพื้นที่จัดงานภายนอก อีกทั้งการควบคุม ดูแลด้วยระบบกล้องโทรทัศน์ พร้อมที่นั่งราว 12,000 ที่นั่ง ซึ่งเหมาะที่จะจัดการประชุมขนาดใหญ่ หรือการจัดการเปิดตัวที่ต้องการความอลังการ และพื้นที่ในการจัดแสดง

นอกจากนั้นยังใด้เตรียมความพร้อมสำหรับ 25 ที่นั่งพิเศษเพิ่มความเป็นส่วนตัว และบริเวณที่นั่งซึ่งมีความโอ่โถง (Royal Box) เพื่อพร้อมให้การต้อนรับผู้สนับสนุนการจัดงาน หรือผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ที่นั่งพิเศษนี้ยังได้จัดเตรียมเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้จัดงาน และกลุ่มลูกค้า ในแต่ละชุดของพื้นที่นั่งพิเศษประกอบด้วยที่นั่งจำนวน 18-36 ที่นั่ง พร้อมห้องรับรองพิเศษ และห้องน้ำส่วนตัว อีกทั้งระบบปรับอากาศ และระบบไฟที่สามารถปรับแสงได้อย่างเป็นส่วนตัว

อารีน่ายังได้เตรียมพื้นที่กว้างขวางสำหรับการจำหน่ายบัตรหน้างาน หรือการจำหน่ายของที่ระลึก โดยผู้จัดงานคอนเสิร์ต ศูนย์อาหาร พร้อมพื้นที่กว้างขวางเพื่อรองรับรถของผู้ร่วมงาน