Our Facilities and Services > Facilities > Venus Room

Venus Room

Venus Room

ห้องจัดงานขนาดเล็ก ทั้งหมดรวม 4 ห้อง มีเอกลักษณ์เฉพาะ ด้วยการออกแบบทั้งโครงสร้างและการตกแต่งให้มีส่วนโค้งเว้าเสมือนจักรวาล ฝ้า ผนัง พรม ที่เห็นเป็นดวงดาวสร้างความดึงดูดใจ สามารถเปิดผนังกั้นเพื่อเชื่อมพื้นที่ถึงกันได้ระหว่าง 2 ห้อง รับรองผู้ร่วมงานได้ตั้งแต่ 100-300 ท่าน เหมาะสำหรับจัดงานประชุม สัมมนา งานเลี้ยงรับรอง และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ได้เป็นอย่างดี