Our Facilities and Services > Facilities > IMPACT Lakeside

IMPACT Lakeside

IMPACT Lakeside

ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี พื้นที่กว่า 150,000 ตารางเมตร กลางแจ้งสวยสง่างามด้วยฉากสุดอลังการของทะเลสาบ ซึ่งเหมาะกับการจัดงานกลางแจ้งในรูปแบบที่แปลกใหม่ โดยสามารถใช้พื้นที่นี้ในการจัดงานได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน

บนพื้นที่ 152,450 ตารางเมตรกลางแจ้ง พร้อมฉากความอลังการของเมืองทองธานี ผ่านความสดชื่นของทะเลสาบ ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกที่แตกต่างในการจัดกิจกรรมกลางแจ้งทั้งในช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน อาทิ สวนสนุก กิจกรรมกีฬา ศูนย์การแสดงสินค้ายามค่ำคืน การจัดแสดงดอกไม้ไฟ การจัดเทศกาล การจัดคอนเสิร์ต และอื่น ๆ